אישה 10

כניסה למערכת הניהול

Quote

אל תתמקח על מחיר הדגים לפני שהוצאת אותם מהמים

~ פתגם סיני ~
Next